Regulaminy Ośrodka

Regulamin obowiązujący od 01.01.2024 roku

GODZINY OTWARCIA

 1. Ośrodek Terapii i Diagnozy Jaspik, NIP 5842306357, otwarty jest w godzinach 9:00-19:00 od poniedziałku do czwartku oraz w piątki w godz. 09:00-17:00.
 2. Rejestracja telefoniczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00.
 3. Ośrodek Terapii i Diagnozy Jaspik zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń losowych.

REZERWACJA WIZYT W GABINECIE I PŁATNOŚĆ

 1. Pacjent umawia się na wizytę poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jaspik.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 600875330 lub mailowo kontakt@jaspik.pl
 2. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin usługi, uiszcza należność wg cennika przed wizytą (zaleca się stawić na wizytę maksymalnie 10 minut wcześniej). Cennik dostępny jest na stronie www.jaspik.pl.
 3. Pacjent uiszcza opłatę na na konto bankowe: mBank 20 1140 2004 0000 3202 7413 8880 w tytule przelewu Pacjent wpisuje: swoje imię i nazwisko, nazwisko specjalisty oraz datę wizyty.
 4. Maksymalnie dwie sesje terapeutyczne mogą pozostawać do rozliczenia przez Pacjenta nie zakłócając ciągu procesu terapeutycznego.
 5. Przy zaległości powyżej dwóch sesji terapeutycznych oraz braku kontaktu pacjenta z dyrekcją Ośrodka terapia nie może być kontynuowana, musi zostać wstrzymana do momentu zapłacenia zaległości przez Pacjenta.
 6. W przypadku rejestracji na pakiet diagnostyczny, Pacjent uiszcza opłatę według cennika w całości lub przed poszczególnymi wizytami. Nr rachunku bankowego, na który musi zostać uiszczona opłata jest dostępny na naszej stronie internetowej. Do momentu wydania diagnozy całość opłaty musi zostać uiszczona.
 7. W przypadku nieuiszczenia opłaty za diagnozę na 24h przed pierwszą wizytą, spotkanie zostaje anulowane.
 8. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie przeprowadzania pakietu diagnostycznego, koszt nie zostaje zwrócony.
 9. W przypadku uczestnictwa w terapii indywidualnej lub grupowej jej zasady zostaną omówione z terapeutami prowadzącymi spotkania.
 10. Minimum 24h przed pierwszą wizytą Pacjent wypełnia online kwestionariusz wywiadu wraz z informacją o przesyłaniu danych osobowych (RODO).

SPÓŹNIENIA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI W GABINECIE

 1. W przypadku spóźnienia Pacjenta - minuty spóźnienia odejmowane są od czasu wizyty.
 2. W każdym semestrze pacjent może bezkosztowo odwołać dwie sesje terapii indywidualnej.
 3. Ośrodek Terapii i Diagnozy Jaspik zastrzega sobie prawo do odwołania z przyczyn losowych umówionej wcześniej wizyty. W takiej sytuacji zobowiązuje się do zaproponowania Pacjentowi innego terminu lub zwrotu kosztów spotkania.

ZALECENIA DLA PACJENTA

 1. Na pierwszą wizytę należy przybyć maksymalnie 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 2. Na czas pobytu w Ośrodku prosimy wyciszyć telefon. Prosimy w miarę możliwości o nie przebywanie w poczekalni Ośrodka podczas trwania wizyty oraz o zachowanie ciszy.
 3. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka Jaspik.
 4. Ośrodek Jaspik zastrzega sobie prawo do opóźnień rozpoczęcia wizyty ze względu na zdarzenia losowe. W takim przypadku czas trwania wizyty nie ulegnie zmiany.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Na terenie Ośrodka Jaspik obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i elektronicznych papierosów oraz zażywania substancji psychoaktywnych.
 2. Z wizyty nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Obsługa Ośrodka Jaspik zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania wizyty oraz odstąpienia od leczenia, jeśli spotka się z sytuacją bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia Zespołu lub Pacjentów.
 4. Dopuszcza się możliwość wezwania służb mundurowych lub porządkowych (np. policja, straż miejska, pogotowie) w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia Pacjentów lub Zespołu Ośrodka Jaspik.
 5. Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108)*) w Ośrodku Jaspik stosuje się monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracownikom i pacjentom oraz ochrony mienia, polegający na rejestrowaniu obrazu.
 6. Obraz rejestrują kamery umieszczone na zewnątrz przed wejściem do placówki oraz wewnątrz: nad recepcją, na przeciwko drzwi wejściowych. Kamery nie są instalowane w gabinetach, pomieszczeniach sanitarnych.
 7. Nagrania z monitoringu wizyjnego są wykorzystywane tylko w celach wskazanych w pkt 1.
 8. Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w nich zawartych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla pacjentów, dostępnej na stronie internetowej www.jaspik.pl.

SKARGI I REKLAMACJE

 1. W sytuacji konfliktu interesów lub w innych kwestiach spornych i wątpliwych dotyczących korzystania przez Pacjentów z usług Ośrodka Terapii i Diagnozy Jaspik decyzję ostateczną podejmuje kierownictwo placówki.
 2. Pacjent może złożyć skargę lub reklamację w ciągu 14 dni od odbytej wizyty. Skargę lub reklamację można wysłać mailowo na adres: kontakt@jaspik.pl lub listownie na adres: Ośrodek Terapii i DIagnozy Jaspik Agnieszka Hać, ul. Lirowa 32, 80-298 Gdańsk.
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty otrzymania korespondencji.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia