Regulamin Zajęć Terapeutycznych

Regulamin - Zasady ogólne

Zgłoszenie na zajęcia:

 1. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową: www.jaspik.pl zakładka formularze zgłoszeniowe.
 2. Osoby, które nie są pacjentami Ośrodka Terapii i Diagnozy Jaspik zostaną zaproszone na konsultację. Celem takiej konsultacji jest zapoznanie z wcześniejszą dokumentacją, zebranie wywiadu o pacjencie i wstępna kwalifikacja (lub nie) na zajęcia. Koszt konsultacji wstępnej wynosi 120 zł/spotkanie - zazwyczaj spotykamy się przynajmniej dwa razy - raz z rodzicami, raz z dzieckiem. Posiadanie wcześniejszej diagnozy nie jest konieczne.

Organizacja zajęć i opłaty:

 1. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny z przerwami na wakacje i dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Dzieci pracują w grupach 4-6 osobowych pod opieką dwóch terapeutów.
 3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 4. Rodzic wnosi opłatę z góry za najbliższy miesiąc terapii, do dnia 5. danego miesiąca.
 5. Brak wpłaty oraz kontaktu w sprawie wpłat może być powodem nieprzyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne lub usunięcia go z grupy.

Dodatkowo zapewniamy:

 1. Możliwość płatnej konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia - 100 zł.
 2. Możliwość wystawienia bezpłatnego zaświadczenia o udziale dziecka w zajęciach.
 3. Każda opinia o funkcjonowaniu dziecka jest płatna 60 zł a chęć jej uzyskania powinna być zgłoszona terapeutom z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Kontakt terapeuty ze szkołą - opcja dodatkowo płatna.
 5. Możliwość przeszkolenia Rady Pedagogicznej - opcja dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin.
 6. Możliwość obserwacji dziecka na terenie szkoły i przekazanie wskazówek dla nauczycieli - opcja dodatkowo płatna. Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od ilości godzin.
 7. 10 procentową zniżkę na opłatę za terapię grupową dziecka - w sytuacji, gdy dziecko uczęszcza jednocześnie na terapię grupową i indywidualną, bądź na zajęcia uczęszcza rodzeństwo.
 8. Pierwszeństwo i zniżkę na obozy letnie.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro