kwalifikacja do terapii

Kwalifikacja do terapii

Przed rozpoczęciem zajęć zapraszamy na min 1 konsultację kwalifikacyjną. Niezwykle ważne jest, aby dziecko otrzymało wsparcie jak najbardziej dopasowane do jego aktualnych potrzeb. Pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka (prosimy wypełnić kwestionariusz wywiadu online i zabrać ze soba kserokopie) oraz spotkanie z dzieckiem. Jego celem jest poznanie młodego człowieka, m.in. jego mocnych i słabych stron, umiejętności, sposobów wchodzenia w relacje. Czasem zdarza się, że jedna wizyta to za mało, by wystarczająco poznać naszego przyszłego podopiecznego, wówczas spotykamy się ponownie (z dzieckiem, rodzicami lub całą rodziną). Staramy się, aby terapia (grupowa bądź indywidualna) była dobrze dobrana nie tylko pod względem wieku dziecka, ale także jego trudności i potrzeb tak, aby mógł w pełni skorzystać z proponowanych zajęć. Ostatnie spotkanie (w momencie, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do grupy) to omówienie z terapeutami prowadzącymi grupę m.in. zasad prowadzonych przez nas zajęć, zapoznanie się z umową, poznanie terapeutów, którzy będą pracowali z dzieckiem. Każde spotkanie trwa maksymalnie godzinę. Odbycie konsultacji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do terapii. Konsultacje kwalifikacyjne są płatne - prosimy zapoznać się z cennikiem

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia