Terapia


Terapia grupowa

Założeniem terapii grupowej jest to, że indywidualne trudności znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi terapeutami. Podczas zajęć grupowych podejmowana jest praca w obszarze rozumienia emocji i rozwoju kompetencji społecznych, w tym przestrzegania oraz stawiania granic, jak również wzajemnej komunikacji. Grupa dostarcza ram funkcjonowania, określa miejsce w świecie, umożliwia testowanie rzeczywistości i uczenie się nowych ról społecznych, a odwołując się do norm grupowych, można zdefiniować siebie samego. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci odbywają się w grupach maksymalnie 6 - 8 osobowych, pod opieką dwóch terapeutów, jeden raz w tygodniu, 90 minut. Cały cykl terapeutyczny trwa 10 miesięcy (rok szkolny).

  Główne cele terapii:
 • poprawa funkcjonowania społecznego dziecka
 • poprawa funkcjonowania emocjonalnego
 • nauka panowania nad trudnymi emocjami
 • poszerzanie i pogłębianie samoświadomości
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji
 • umożliwianie doświadczania odpowiedzialności i możliwości wyboru
 • redukowanie zachowań niepożądanych
 • podnoszenie samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka

Nieodłącznym elementem terapii dzieci i młodzieży są konsultacje dla rodziców. Są one niezwykle istotne dla zapewnienia jednolitych warunków do pracy z dzieckiem i dla zdobywania przez nie nowych umiejętności. Spotkania mają również na celu lepsze zrozumienie trudności, które dzieci doświadczają w codziennych sytuacjach. Niezwykle ważna jest obecność obojga rodziców na konsultacjach. Konsultacje (w cenie terapii grupowej) podsumowujące pracę (na koniec każdego semestru) odbywać się będą z terapeutami prowadzącymi grupę podczas całego procesu. Dodatkowe konsultacje z terapeutami są płatne zgodnie z cennikiem.

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna przeznaczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami emocjonalnymi, mającymi problemy w grupie, z obniżoną samooceną. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą po przeżytej traumie, z rodzin adopcyjnych i zastępczych. Przed przyjęciem dziecka na terapię indywidualną zapraszamy rodziców na konsultacje.

Terapia Rodzinna

Terapia rodzinna polega na odnalezieniu źródła kryzysu w rodzinie oraz znalezieniu sposobów na jego pokonanie. Tę formę terapii proponujemy rodzinom w sytuacji, gdy między członkami rodziny często dochodzi do konfliktów i kłótni, domownikom trudno jest rozpoznać swoje potrzeby, relacje i więzi są zaburzone. Ta forma terapii jest również wskazana w sytuacji kryzysu spowodowanego jakimś trudnym, traumatycznym wydarzeniem - np. ciężką chorobą lub śmiercią jednego z członków rodziny, separacją, rozwodem.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia