Cennik

Konsultacja

do 60 minut

190zł

Konsultacja w języku obcym (j. angielski, j. niemiecki)

do 60 minut

250

Konsultacja telefoniczna/online

do 60 minut

190

Konsultacja i terapia rodzinna (dwóch terapeutów)

do 90 minut

380zł

Konsultacja rodzicielska (jeden terapeuta)

do 60 minut

190zł

Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

50 minut

190zł

Terapia indywidualna dla dorosłych

50 minut

190zł

Konsultacja kwalifikacyjna do grup (dwóch terapeutów)

do 60 minut

380zł za spotkanie

Terapia grupowa z elementami treningu umiejętności społecznych

(w cenie terapia grupowa, konsultacje podsumowujące jedna na semestr)

90 minut/tydzień
* cena skalkulowana po podstawie ilości zajęć w całym cyklu oraz konsultacji dla rodziców

700 zł/miesiąc *

Diagnoza kliniczna zaburzeń neurorozwojowych (m.in zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD)

- wywiad rodzice plus dziecko (dwóch terapeutów) - maks. 90 minut plus opinia na koniec diagnozy

1160zł

- obserwacja w przedszkolu/szkole/żłobku *

520zł

- konsultacja psychiatryczna

280zł

- spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem

190zł

* - dopłata za dojazd powyżej 50 km od Gdańska

100zł

Ewentualnie:

- testy psychologiczne Skala Inteligencji Stanford - Binet 5

450zł

- dodatkowa konsultacja diagnostyczna z rodzicami i/lub z dzieckiem

190zł/380zł

- ADOS - 2 jako element diagnozy klinicznej

600zł

- MOXO

420zł

- CONNERS - 3 jako element diagnozy klinicznej

480zł

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dorosłych (3-4 spotkania)

- konsultacja (wywiad), MMPI - 2, ADOS - 2, pisemna opinia

1790zł

- psychiatra

280zł

- konsultacja - omówienie diagnozy

190zł

Diagnoza ADHD osób dorosłych (3-4 spotkania)

- konsultacja (wywiad DIVA-5), MMPI, test MOXO, pisemna opinia

1800zł

- psychiatra

280zł

- ewentualna konsultacja podsumowująca

190zł

Test MOXO

Wspomagający diagnozę ADHD u dzieci od 6 roku życia i dorosłych

420zł

CONNERS 3

badanie z pisemną opinią

830zł

ADOS - 2 - konsultacja - wywiad, badanie dziecka/dorosłego do 120 minut, pisemne podsumowanie

1090zł

- konsultacja podsumowująca

190zł

Badanie MMPI - 2

- konsultacja (wywiad), badanie, opinia

960zł

- konsultacja podsumowująca

190zł

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna trudności szkolnych

- wywiad

190zł

- badanie psychologiczne - Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 (1-2 spotkania)

450zł

- badanie pedagogiczne

400zł

- spotkanie podsumowujące z opinią i zaleceniami

190zł

Konsultacja psychiatryczna

280zł

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole/żłobku - 5 godzin *

  • wywiad z rodzicami - 1 godz,
  • obserwacja w placówce - 3 godz/3 lekcje,
  • konsultacja z rodzicami - 1 godz,
  • opinia z zaleceniami.
  • * dopłata za dojazd powyżej 50 km od Gdańska - 100 zł

1000zł

Superwizje/wsparcie nauczycieli terapeutów w placówkach

60 minut

200zł

Opinia (wystawiana jest po indywidualnym omówieniu z terapeutą)

200zł

Regulamin usług szkoleniowych

Opłaty za usługi prosimy uregulować przed umówionym spotkaniem.

nr rachunku bankowego - mBank 20 1140 2004 0000 3202 7413 8880

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia