Cennik

Konsultacja

do 60 minut

170zł

Konsultacja w języku obcym (j. angielski)

do 60 minut

200

Konsultacja telefoniczna/online

do 60 minut

170

Konsultacja i terapia rodzinna (dwóch terapeutów)

do 90 minut

340zł

Konsultacja rodzicielska (jeden terapeuta)

do 60 minut

170zł

Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

50 minut

170zł

Terapia indywidualna dla dorosłych

50 minut

170zł

Konsultacja kwalifikacyjna do grup (dwóch terapeutów)

do 60 minut

340zł za spotkanie

Terapia grupowa z elementami treningu umiejętności społecznych

(w cenie terapia grupowa, konsultacje podsumowujące jedna na semestr)

90 minut/tydzień
* cena skalkulowana po podstawie ilości zajęć w całym cyklu oraz konsultacji dla rodziców

600 zł/miesiąc *

Diagnoza kliniczna zaburzeń neurorozwojowych (m.in zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD)

- wywiad rodzice plus dziecko (dwóch terapeutów) - maks. 90 minut plus opinia na koniec diagnozy

980zł

- obserwacja w przedszkolu/szkole/żłobku *

460zł

- konsultacja psychiatryczna

250zł

- spotkanie podsumowujące diagnozę z omówieniem

170zł

* - dopłata za dojazd powyżej 50 km od Gdańska

100zł

Ewentualnie:

- testy psychologiczne Skala Inteligencji Stanford - Binet 5

400zł

- dodatkowa konsultacja diagnostyczna z rodzicami i/lub z dzieckiem

170zł/340zł

- ADOS - 2 jako element diagnozy klinicznej

500zł

- MOXO

400zł

- CONNERS - 3 jako element diagnozy klinicznej

430zł

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu dla dorosłych (3-4 spotkania)

- konsultacja (wywiad), MMPI - 2, ADOS - 2, pisemna opinia

1570zł

- psychiatra

250zł

- konsultacja - omówienie diagnozy

170zł

Diagnoza ADHD osób dorosłych (3-4 spotkania)

- konsultacja (wywiad DIVA-5), MMPI, test MOXO, pisemna opinia

1640zł

- psychiatra

250zł

- ewentualna konsultacja podsumowująca

170zł

Test MOXO

Wspomagający diagnozę ADHD u dzieci od 6 roku życia i dorosłych

400zł

CONNERS 3

badanie z pisemną opinią

730zł

ADOS - 2 - badanie dziecka/dorosłego do 120 minut, pisemne podsumowanie

700zł

- konsultacja podsumowująca

170zł

Badanie MMPI - 2

- konsultacja (wywiad), badanie, opinia

890zł

- konsultacja podsumowująca

170zł

Diagnoza INPP

- wywiad i badanie

400zł

- opis badania

150zł

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna trudności szkolnych

- wywiad

170zł

- badanie psychologiczne - Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 (1-2 spotkania)

400zł

- badanie pedagogiczne

350zł

- spotkanie podsumowujące z opinią i zaleceniami

170zł

Konsultacja psychiatryczna

250zł

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole/żłobku - 5 godzin *

  • wywiad z rodzicami - 1 godz,
  • obserwacja w placówce - 3 godz/3 lekcje,
  • konsultacja z rodzicami - 1 godz,
  • opinia z zaleceniami.
  • * dopłata za dojazd powyżej 50 km od Gdańska - 100 zł

850zł

Warsztatowa grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów

90 minut/1 raz z miesiącu

100zł/spotkanie dla podopiecznych Jaspika

150zł/spotkanie dla pozostałych chętnych

Superwizje/wsparcie nauczycieli terapeutów w placówkach

60 minut

200zł

Regulamin usług szkoleniowych

Opłaty za usługi prosimy uregulować przed umówionym spotkaniem.

nr rachunku bankowego - mBank 20 1140 2004 0000 3202 7413 8880

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia