Nasz Zespół

Jaspik tworzą ludzie z powołaniem. Każdy z nas czerpie i radość i satysfakcję z pomagania pamiętając, aby każdego potrzebującego wsparcia traktować z szacunkiem. Nasz zespół nieustannie szkoli się tak, aby być dla Państwa jak najlepszym i najbardziej wszechstronnym wsparciem.

Agnieszka Borkowska

mgr Agnieszka Borkowska

Z wykształcenia jestem ekonomistą, pedagogiem, psychotraumatologiem. Zawód terapeuty to moja pasja i świadomy wybór. Jako wolontariusz, wielokrotnie brałam udział w obozach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. W lipcu 2011r. założyłam Ośrodek Terapii i Diagnozy Jaspik. Chcąc lepiej pomagać dzieciom ukończyłam studia podyplomowe „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne". W czerwcu 2016r uzyskałam certyfikat psychotraumatologa Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. W listopadzie 2013 r. ukończyłam 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem. Wraz z zespołem Jaspika brałam udział w rocznym szkoleniu "Podstawy Psychoterapii Dzieci i Młodzieży" prowadzony przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej z Warszawy. Pracowałam dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich rodzinom „Pomost” jako terapeuta dzieci z ADHD i zespołem Aspergera. W listopadzie 2010r. nakładem Wydawnictwa Harmonia ukazała się moja książka "Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera", a w lipcu 2012 r. druga pozycja, której jestem współautorem "Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty" Prowadzę również warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych synów, szczęśliwą posiadaczką kilku kotów.

Magdalena Belling

mgr Magdalena Belling

Od 1999 roku pracuję jako terapeuta osób z autyzmem, ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W czerwcu 2016 r. uzyskałam tytuł psychotraumatologa pierwszego kontaktu Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów zawodowych oraz jest uczestnikiem i współorganizatorem licznych konferencji naukowych związanych z tematem terapii osób z autyzmem, ADHD, Zespołem Aspergera, współpracy ze szkołami, rodzicami i Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi. Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, diagnozę oraz warsztaty terapeutyczne dla rodziców dzieci z ADHD z ramienia szkoły, Stowarzyszenia „Pomost” oraz Pomorskiej Fundacji Innowacji Społecznej. W obszarze moich zainteresowań znajduje się arteterapia, wykorzystująca wszelkie przejawy twórczości w procesie terapeutycznym. Prywatnie filcuję, wykonuję biżuterię, plotę kosze z korzenia sosny, lepię z gliny oraz zajmuję się decoupagem. Fascynują mnie szamańskie metody terapeutyczne i zwyczaje ludów pierwotnych. Szanuję i kocham siebie i ludzi. Jestem mamą, miłośniczką doga niemieckiego, naturalnego budownictwa oraz gorącej czekolady. Lubię mieć czas na nie robienie niczego - wtedy robię najciekawsze rzeczy.

Marlena Wodeńska

mgr Marlena Wodeńska

Jestem absolwentką Psychologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Gdańskiego a obecnie studentką drugiego roku Podyplomowego Studium Logopedycznego w Gdańsku. Już w czasie trwania studiów zainteresowała mnie tematyka autyzmu, co zapoczątkowało moją dalszą aktywność w kierunku zdobycia jak największej wiedzy dotyczącej tego zaburzenia. Następnie do odbywania praktyk m.in. w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i tym samym czerpania praktycznej wiedzy pod okiem specjalistów. Pracuję od dwóch lat jako terapeutka dzieci z autyzmem m.in. w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym a obecnie w Gdyńskiej Szkole Społecznej jestem terapeutką wspaniałego chłopca z autyzmem, który nieustannie zaskakuje nowymi osiągnięciami. Tematyka autyzmu pokierowała moje zainteresowania również w kierunku Zespołu Aspergera oraz ADHD. Chcąc poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie podejmowałam się wolontariatu w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich rodzinom „POMOST”, gdzie obecnie jestem pracuję jako terapeutka. Swoją wiedzę zarówno w teorii jak i praktyce staram się nieustannie poszerzać biorąc udział w konferencjach, szkoleniach w zakresie tej dziedziny jak i obozach terapeutycznych. Prywatnie jestem miłośniczką wędrówek, zwiedzania ciekawych i zaskakujących miejsc oraz wynajdowania tysiąca rzeczy jeszcze do zrobienia, zobaczenia, poznania.

Dorota Maniszewska

mgr Dorota Maniszewska

Jestem absolwentką Pedagogiki i Psychologii ze ścieżką specjalizacyjną Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim. Podejmowane studia i liczne praktyki pozwoliły mi na zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy. Ukończyłam kurs organizowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie: ,,Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci”. Ukończyłam szkolenia: z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi w ujęciu neuropsychologicznym, praktycznego zastosowania w monitorowaniu rozwoju dziecka narzędzia M-CHAT-R/F oraz diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Uczestniczyłam również w szkoleniach dotyczących terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz brałam udział w innych szkoleniach dotyczących terapii i pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam współpracując z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji i Wspomagania rozwoju w Gdańsku oraz Uniwersytetem Gdańskim. Zajmuje się terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci od 0-3 lat oraz terapią dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, Autyzmem i ADHD. Pracuje również z dziećmi bez diagnozy, które przejawiają trudne zachowania i mają problemy w relacjach z rówieśnikami. Moje zainteresowania zawodowe dotyczą również uwarunkowań rozwoju psychoruchowego przedwcześnie urodzonych dzieci oraz opieki psychologicznej nad osobami w okresie okołoporodowym. Szczególnie jestem zainteresowana problematyką teorii przywiązania i więzi między dzieckiem a jego opiekunem. Jestem certyfikowaną instruktorką Masażu Shantala, Doradcą Noszenia ClauWi, zafascynowaną profilaktycznym działaniem kontaktu ,,skóra do skóry” na dziecko i matkę zaraz po porodzie. Organizuje szkolenia i warsztaty dla osób oczekujących narodzin dziecka oraz dla świeżo upieczonych rodziców. Współpracuje z przedszkolami i szkołami.

Iga Miga

mgr Iga Miga

Z wykształcenia jestem neurologopedą oraz nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyłam także 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem. Obecnie pracuję jako nauczyciel i logopeda w przedszkolu. Praktykując, robiąc staż lub udzielając się jako wolontariusz w placówkach edukacyjnych oraz placówkach o profilach specjalnych i integracyjnych, a także opiekuńczo-wychowawczych spotkałam wiele dzieciaków, którym jest trudno odnaleźć się i dostosować do oczekiwań społecznych. Potrzeba wiedzy oraz chęć dalszego rozwoju zaprowadziła mnie do Jaspika. W codziennym dniu pracy uwielbiam drobne radości oraz poczucie dumy z małych i wielkich kroków młodych ludzi, którym mogę towarzyszyć. Od paru lat jestem zakochana w podróżach z plecakiem, bez planu i map. A na co dzień wystarczy spacer z psami i książka z herbatą :)

Anna Wrzosek - Bieniek

mgr Marlena Oglęcka

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz dwie specjalizacje na Studniach Podyplomowych z Wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Pierwsze kroki stawiałam w SPOA pracując indywidualnie z dziećmi autystycznymi. Korzystałam w tej pracy z elementów ukończonego w międzyczasie 3 stopniowego kursu terapii behawioralnej. Przez 5 lat pełniłam rolę nauczyciela wspomagającego autystycznego dziecka w jednej z gdańskich szkół podstawowych. Miałam też okazję pracować zarówno z dziećmi przedszkolnymi, prowadząc m.in. zajęcia usprawniające ich rozwój, jak i ze starszą młodzieżą – rozwijając funkcje poznawcze na terapii pedagogicznej. Aktualnie pracuję jako psycholog w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w gdańskim przedszkolu. W Jaspiku prowadzę terapię grupową oraz terapię pedagogiczną. Prywatnie jestem miłośniczką kina, zarówno wielkoformatowego jak i domowego, muzyki, tekstu pisanego oraz podróży.

Hanna Sikora

mgr Hanna Sikora

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim – ścieżki: psychologia dzieci i młodzieży oraz psychologia międzykulturowa i rodzaju. Od początku studiów wiedziałam, że interesuje mnie przede wszystkim praca z dziećmi, co potwierdza się w mojej codziennej pracy. Ukończyłam 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem oraz I. stopień kursu doskonalącego na temat Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Ukończyłam szkolenie z krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. rzez dwa lata pracowałam jako terapeuta „cień” dziewczynki z autyzmem. Obecnie pracuję jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku. W Jaspiku prowadzę zajęcia grupowe oraz jestem wychowawcą na obozach terapeutycznych, co daje mi ogromne doświadczenie i pogłębia moją wiedzę na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Czas wolny spędzam aktywnie, lubię uczyć się języków obcych, m.in. j.hiszpańskiego, uwielbiam także podróżować, poznawać nowe kultury- marzę o zwiedzeniu Ameryki Południowej.

Aleksandra Czechowska - Wolak

mgr Aleksandra Czechowska - Wolak

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychoanalitycznym, w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członkini PTPP. W Ośrodku Terapii i Diagnozy Jaspik pracuję od 2016 roku prowadząc terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje rodzicielskie, a także współprowadząc grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuję również jako psychoterapeuta w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej. Wcześniej odbywałam staże m.in. w Klinice Psychiatrii UJ i Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. Swoją pracę poddając stałej superwizji grupowej i indywidualnej. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Aleksandra Brzozowska

mgr Aleksandra Brzozowska

Podczas studiów na Uniwersytecie Gdańskim realizowałam dwie ścieżki specjalizacyjne; Psychologię Kliniczną oraz Psychologię Dzieci i Młodzieży. Kiedy w trakcie praktyk w Gdańskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym miałam okazję poznać sposoby pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi zrozumiałam, że jest to kierunek szczególnie mi bliski. Od tamtego czasu, dzięki współpracy z wieloma wspaniałymi specjalistami, w tej i pokrewnych dziedzinach, stale się rozwijam i zdobywam nowe kwalifikacje. Jako wolontariuszka uczestniczyłam w półkoloniach i zajęciach terapii grupowej organizowanej przez Stowarzyszenie „POMOST”, a następnie, po ukończeniu studiów podjęłam pracę jako terapeuta i „nauczyciel cień” dzieci z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Stale odkrywam nowe formy terapii wspomagających, poszerzam swoją wiedzę na temat Integracji Sensorycznej oraz ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii Sportu. Z wykształcenia jestem również ratownikiem medycznym. Wiedza i doświadczenie zdobyte na tym polu są dla mnie ogromnie pomocne w pracy z dziećmi. W pracy psychologa szczególnie ważne jest dla mnie podejście holistyczne i poszukiwanie metod wspierania rozwoju na wielu płaszczyznach. Czas wolny spędzam aktywnie; pływam, jeżdżę na rowerze lub biegam, najczęściej w towarzystwie moich psów. Uwielbiam podróże, odkrywanie nowych miejsc i poznawanie ludzi.

mgr Tomasz Montowski

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przy PTPP w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwent Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym; członek kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej; posiada doświadczenie w zakresie diagnozy trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży, psychoterapii indywidualnej i grupowej, a także interwencji kryzysowej. Na co dzień współpracuje z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. W Jaspiku prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży.

mgr Barbara Szamotulska - Dziubich

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia oraz przewodnikiem Dextera psa-terapeuty rasy Labrador Retriver. Ukończyłam studia na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Obecnie kończę czteroletnie szkolenie psychoterapii tańcem i ruchem przy Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie (Dance Movement Therapy). Brałam udział w licznych konferencjach naukowych związanych ze zdrowiem psychicznym. Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobyłam w klinice pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz na infolinii onkologicznej, wspierając chorych i ich rodziny. Po ukończeniu studiów zawodowo związałam się z Fundacją Wspierania Dzieci i rodziny Anity Sumiły gdzie jako koordynator projektu i psycholog. Brałam udział w projekcie „Wielospecjalistyczne oddziaływania diagnostyczno –terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi" a obecnie prowadzę praktykę prywatną. Pracowałam również jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku na oddziale dzieci i młodzieży oraz na oddziale dla dorosłych. Brałam udział w wielu warsztatach teatralnych i tanecznych a łącząc wiedzę i doświadczenie z dziedziny zdrowia psychicznego i doświadczenia ruchowego stworzyłam warsztat "Ruch jako proces zmiany" prowadzony w oparciu o metody pracy z ciałem, który zawiera w sobie takie elementy jak analizę ruchu Rudolfa Labana – LMA, profile ruchowe Kastenberg – KMP, a także elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i Ruchu Autentycznego. W Jaspiku prowadzę terapię indywidualną i grupową oraz konsultacje z rodzicami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Nadratowska

Psycholog, psychoterapeuta, ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz liczne kursy specjalizacyjne z dziedziny diagnozy, profilaktyki, psychoterapii, mediacji oraz socjoterapii. Członek Instytut Analizy Grupowej "Rasztów". Od kilkunastu lat pracuje z osobami w kryzysie psychicznym prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. W Jaspiku jest superwizorem pracy terapeutycznej z grupami.

mgr Dorota Hinca-Czura

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Logopedycznego W Gdańsku oraz Podyplomowych Studiów z Psychologii Klinicznej w Gdańsku. Ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne szkolenia w obszarze psychologii, psychopatologii, uzależnień praz pomocy psychologicznej. Od kilkunastu lat pracuję jako psycholog szkolny, współpracując w różnych okresach m.in. z Dziennym Terapeutycznym Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Nowym Porcie, Środowiskowym Domem Samopomocy „Młodzieżowym Szopenem”, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”, a także Ośrodkiem Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku. W swoim doświadczeniu zawodowym pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi i trudnościami emocjonalnymi, prowadząc terapię indywidualną i grupową. Zajmuję się także terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku 0-3, a także wsparciem rodziców w obszarze wychowania i stymulacji rozwoju dziecka. Prywatnie jestem mamą dwóch nastolatków, a także pasjonatką wypadów rowerowych i turystyki górskiej.

Mariusz Siejek

Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizor pracy terapeutycznej Jaspika.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro