Nasz Zespół

Jaspik tworzą ludzie z powołaniem. Każdy z nas czerpie i radość i satysfakcję z pomagania pamiętając, aby każdego potrzebującego wsparcia traktować z szacunkiem. Nasz zespół nieustannie szkoli się tak, aby być dla Państwa jak najlepszym i najbardziej wszechstronnym wsparciem.

Agnieszka Hać

mgr Agnieszka Hać

Z wykształcenia jestem ekonomistą, pedagogiem, psychotraumatologiem. Zawód terapeuty to moja pasja i świadomy wybór. Jako wolontariusz, wielokrotnie brałam udział w obozach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. W lipcu 2011r. założyłam Ośrodek Terapii i Diagnozy Jaspik. Chcąc lepiej pomagać dzieciom ukończyłam studia podyplomowe „Edukacja i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju” oraz studia podyplomowe "Przygotowanie pedagogiczne". W czerwcu 2016r uzyskałam certyfikat psychotraumatologa Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. W listopadzie 2013 r. ukończyłam 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem. Wraz z zespołem Jaspika brałam udział w rocznym szkoleniu "Podstawy Psychoterapii Dzieci i Młodzieży" prowadzony przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej z Warszawy. W czerwcu 2022 ukończyłam "Studium Terapii Rodzin" w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Posiadam uprawnienia do przeprowadzania diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu przy wykorzystaniu narzędzi ADI-R i ADOS-2. Pracowałam dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich rodzinom „Pomost” jako terapeuta dzieci z ADHD i zespołem Aspergera. W listopadzie 2010r. nakładem Wydawnictwa Harmonia ukazała się moja książka "Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera", a w lipcu 2012 r. druga pozycja, której jestem współautorem "Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty" Prowadzę również warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Prywatnie jestem mamą dwóch wspaniałych synów, szczęśliwą posiadaczką kilku kotów.

Magdalena Belling

mgr Magdalena Belling

Od 1999 roku pracuję jako terapeuta osób z autyzmem, ukończyłam psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W czerwcu 2016 r. uzyskałam tytuł psychotraumatologa pierwszego kontaktu Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów zawodowych oraz jest uczestnikiem i współorganizatorem licznych konferencji naukowych związanych z tematem terapii osób z autyzmem, ADHD, Zespołem Aspergera, współpracy ze szkołami, rodzicami i Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi. Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową, diagnozę oraz warsztaty terapeutyczne dla rodziców dzieci z ADHD z ramienia szkoły, Stowarzyszenia „Pomost” oraz Pomorskiej Fundacji Innowacji Społecznej. W obszarze moich zainteresowań znajduje się arteterapia, wykorzystująca wszelkie przejawy twórczości w procesie terapeutycznym. Prywatnie filcuję, wykonuję biżuterię, plotę kosze z korzenia sosny, lepię z gliny oraz zajmuję się decoupagem. Fascynują mnie szamańskie metody terapeutyczne i zwyczaje ludów pierwotnych. Szanuję i kocham siebie i ludzi. Jestem mamą, miłośniczką doga niemieckiego, naturalnego budownictwa oraz gorącej czekolady. Lubię mieć czas na nie robienie niczego - wtedy robię najciekawsze rzeczy.

mgr Dorota Hinca-Czura

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Logopedycznego W Gdańsku oraz Podyplomowych Studiów z Psychologii Klinicznej w Gdańsku. Ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne szkolenia w obszarze psychologii, psychopatologii, uzależnień praz pomocy psychologicznej. Od kilkunastu lat pracuję jako psycholog szkolny, współpracując w różnych okresach m.in. z Dziennym Terapeutycznym Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Nowym Porcie, Środowiskowym Domem Samopomocy „Młodzieżowym Szopenem”, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”, a także Ośrodkiem Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku. W swoim doświadczeniu zawodowym pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi i trudnościami emocjonalnymi, prowadząc terapię indywidualną i grupową. Zajmuję się także terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku 0-3, a także wsparciem rodziców w obszarze wychowania i stymulacji rozwoju dziecka. Prywatnie jestem mamą dwóch nastolatków, a także pasjonatką wypadów rowerowych i turystyki górskiej.

Dorota Maniszewska

mgr Dorota Maniszewska

Jestem absolwentką Pedagogiki i Psychologii ze ścieżką specjalizacyjną Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam kurs organizowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie: "Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci" oraz roczne szkolenie prowadzone przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej z Warszawy: ,,Podstawy Psychoterapii Dzieci i Młodzieży”. Ukończyłam liczne szkolenia dotyczące terapii i wsparcia psychologicznego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, między innymi z zakresu praktycznego zastosowania monitorowania rozwoju dziecka oraz diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam współpracując z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji i Wspomagania rozwoju w Gdańsku oraz Uniwersytetem Gdańskim. Zajmuje się terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci od 0-3 lat oraz terapią dzieci i młodzieży. Moje zainteresowania zawodowe dotyczą również uwarunkowań rozwoju psychoruchowego przedwcześnie urodzonych dzieci oraz opieki psychologicznej nad osobami w okresie okołoporodowym. Szczególnie jestem zainteresowana problematyką teorii przywiązania i więzi między dzieckiem a jego opiekunem. Jestem certyfikowaną instruktorką Masażu Shantala, zafascynowaną profilaktycznym działaniem kontaktu ,,skóra do skóry” na dziecko i matkę zaraz po porodzie. Organizuje szkolenia i warsztaty dla osób oczekujących narodzin dziecka oraz dla świeżo upieczonych rodziców. Współpracuje z przedszkolami i szkołami.

Anna Siejek

mgr Anna Siejek

Z wykształcenia jestem psychologiem (SWPS), ukończyłam także półroczne szkolenie z “Terapii Dzieci i Młodzieży” (Centrum CBT), jestem certyfikowanym trenerem TUS (Savant). Brałam udział w wielu szkoleniach, między innymi z terapii traumy, PAD, terapii koherencji, zaburzeń odżywiania. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W relacji z pacjentem staram się stworzyć bezpieczną przestrzeń, opartą na zaufaniu i szacunku, aby każda osoba mogła czuć się zrozumiana i zaopiekowana.

Nicol Śliwińska

mgr Nicol Śliwińska

Od 2018 roku pracuję jako terapeuta z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Ukończyłam studia magisterskie pedagogiki oraz szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Już w trakcie tego kształcenia pracowałam zarówno w placówkach leczenia stacjonarnego jak i ambulatoryjnego i mam doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej pacjentów od 5 do 21 roku życia a także terapii grupowej. Swoją wiedzę regularnie poszerzam uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Marta Pawełek

mgr Marta Pawełek

Ukończyłam Uniwersytet SWPS w Sopocie na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia. Zajmuję się wsparciem psychologicznym, a także terapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuję różne metody terapeutyczne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów. W pracy z drugim człowiekiem cenię sobie relację. To na niej buduje współpracę. Ważne jest dla mnie stworzenie atmosfery zaufania i szacunku. Skupiam się na wspólnym poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb i możliwości klienta. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w: oświacie, fundacjach i organizacjach pozarządowych, realizując projekty unijne z zakresu pomocy psychologicznej, podczas prywatnej praktyki psychologiczno-terapeutycznej. Na co dzień współpracuję z Centrum Diagnozy i Terapii Jaspik, Centrum Terapii Słowik Medica oraz Fundacją Nieustraszone. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją praktykę poddaję superwizji.

Kinga Wysocka

mgr Kinga Wysocka

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim i studentką seksuologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zajmuję się przede wszystkim pracą z dziećmi w kontakcie indywidualnym i grupowym. Wcześniejsze doświadczenie zdobywałam w pracy badawczej specjalizując się w samorozwoju i uprzedzeniach. Zawodowo interesuję się neuroróżnorodnością, relacją dziecko-opiekun, rozwojem psycho-społecznym dziecka, oraz terapią rodzinną. Wierzę w konieczność nieustannego dokształcania się w zawodzie psychologa, oraz pogłębiania specjalizacji w zakresie indywidualnej praktyki, dlatego stale uczestniczę w szkoleniach terapeutycznych i diagnostycznych podnoszących moje kwalifikacje.

Alicja Rudzińska

mgr Alicja Rudzińska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam specjalność rodzinną, tym samym uzyskując tytuł magistra psychologii. Jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywałam prowadząc konsultacje oraz terapię w prywatnych gabinetach psychologicznych w Trójmieście. Pracowałam jako psycholog na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Kociewskim Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim. Obecnie współpracuję z Ośrodkiem Jaspik, prowadząc konsultacje i terapię młodzieży, a także Stowarzyszeniem Wsparcia i Interwencji Support - prowadzę grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży w Sopocie. Prowadzę również własną działalność psychologiczno-terapeutyczną, pracuję z osobami dorosłymi. Poprzez moje media społecznościowe oraz Bloga dzielę się wiedzą i psychoedukacją z innymi. Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), szkolenie na temat komunikacji z osobami ze spektrum autyzmu, szkolenie z rozwoju emocjonalnego dzieci, a także z pracy z małoletnimi z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz z interwencji kryzysowej. Odbyłam kurs ze wsparcia psychoterapeutycznego dla osób po doświadczeniu traumy pod opieką prowadzących ze Stowarzyszenia NEST oraz staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Terapeutyczno- Szkoleniowym w Lublinie w nurcie psychodynamicznym. Stale poszerzam wiedzę, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji i działam zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. Lubię kontakt z drugim człowiekiem, a w pracy z nim cenię sobie szczerość, otwartość oraz zaangażowanie w relacje. Wierzę, że dzięki komunikacji można rozwinąć swoje kompetencje, umiejętności oraz nauczyć się radzić sobie z problemami. Prywatnie z zamiłowania do aktywności fizycznej i ruchu, od 5 lat jestem aktywną instruktorką zajęć fitness. Lubię doświadczać nowych rzeczy, przygód i emocji. Cenię sobie momenty tylko dla siebie i uwielbiam spędzać wartościowy czas z innymi ludźmi.

Aleksandra Skowrońska

mgr Aleksandra Skowrońska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończyłam również I stopień szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach a także wiele szkoleń dodatkowych w obszarze rozwoju dzieci i młodzieży. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie poprzez bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą z trudnych środowisk w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni oraz kontakt za pośrednictwem czatu i telefonu zaufania "Coucb" prowadzonego z ramienia Gdyńskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów. Obecnie wspieram rodziców z całej Polski podczas konsultacji online oraz spełniam się w roli trenera umiejętności społecznych. Praca z dziećmi jest dla mnie wyjątkowa, bo wierzę, że zarówno młodsi jak i starsi potrzebują przede wszystkim zrozumienia i wysłuchania, które są kluczem do wspólnego przezwyciężenia trudności.

Marzena Nowicka - Robak

Marzena Nowicka - Robak

Z wykształcenia jestem pedagogiem z kwalifikacjami oligofrenopedagoga i arteterapeuty w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz psychotraumatologiem po ukończonych studiach podyplomowych. Praca w tym kierunku jest dla mnie przestrzenią do stałego odkrywania i jednym z celów zawodowych. Aktualnie jestem w trakcie jednolitych studiów magisterskich z psychologii o specjalności - neuropsychologia. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą z ADHD. Wsparcie dziewcząt i kobiet w tym obszarze jest mi szczególnie bliskie. Mam również wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z ADHD i ich rodzicami. W podejściu terapeutyczym korzystam z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, której filozofię i techniki odkrywałam w ośrodku terapeutyczno-szkoleniowym Integri TSR, gdzie ukończyłam pełne szkolenie I i II stopnia, Terapię Rodziny w TSR w stopniu zaawansowanym, szkolenie z Terapii Odcieni Osobowości oraz Studium Terapii Osób po Traumie złożone z trzech stopni zaawansowania. Jestem również członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i pomału kieruję się na ścieżkę certyfikacji. Ukończyłam liczne szkolenia, uczestniczyłam w konferencjach i wielu spotkaniach edukacyjnych w kontekście wsparcia, pracy pomocowej i terapeutycznej. Proponuję spotkania również w języku angielskim - ukończyłam filologię angielską. Jako pedagog chętnie konsultuję rodziców, wspieram ich w budowaniu relacji i towarzyszę w drodze ku preferowanej przyszłości. W obszarze młodzieży i rodziców jestem obecna od ponad dwudziestu lat. Połowę tego czasu w roli edukatorki, wychowawcy, oligofrenopedagoga i mentorki, od paru lat w gabinecie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Prowadzę również warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i rodziców. W pracy z osobami dorosłymi zajmuje mnie również wypalenie zawodowe, trudne i traumatyczne doświadczenia związane z wykonywanym zawodem oraz wyzwania osoby z ADHD w pracy. Prowadziłam specjalnie przygotowane spotkanie dla firmy szkoleniowej, gdzie pojawiam się w przestrzeni BHP w roli eksperta odnośnie dbania o dobrostan pracownika. Prywatnie zajmuje mnie radosna twórczość: rękodzieło artystyczne wszelkiego rodzaju, malarstwo, szkic, grafika. Miewam całkiem sporo różnych zainteresowań i chętnie próbuję nowych. Chodzę na zajęcia z ceramiki, tańczę, śpiewam, dużo czytam, korzystam ze spacerów z psem i kontaktu z naturą. Uwielbiam przelewać myśli na papier, rozmawiać z ludźmi, poznawać i doświadczać otaczający mnie świat. Jednocześnie cenię sobie spotkania ze sobą. Fascynuje mnie człowiek oraz wyjątkowość każdej i każdego z nas. Prowadzę wirtualną Kawiarenkę Terapeutyczną - jest to moje miejsce zatrzymań w podróży do budowania rozwiązań.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia