Superwizja Pracy Wychowawczej

Superwizje pracy wychowawczej w placówkach

Regularne spotkania w placówkach mają na celu wsparcie nauczycieli/terapeutów w pracy z podopiecznymi wymagającymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu - najczęściej są to dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Superwizja pracy wychowawczej/terapeutycznej w klasie obejmuje obserwację klasy/grupy przedszkolnej oraz spotkanie z nauczycielami/nauczycielem wspomagającym mające na celu omówienie trudności dzieci, wskazówki do dalszej pracy, a także diagnozę dzieci, które do tej pory nie miały wsparcia a potrzebują indywidualnego podejścia lub zauważalne są trudności w ich codziennym funkcjonowaniu. W pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi ważne jest, aby mieć możliwość podzielenia się własnymi myślami, emocjami i przeżyciami co daje komfort pracy własnej z często trudnymi zachowaniami podopiecznych.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia