Diagnoza

Diagnoza zaburzeń neurozwojowych (m.in. ADHD zaburzenia ze spektrum autyzmu)

Diagnoza przeznaczona jest dla dzieci, których rozwój budzi niepokój rodziców lub opiekunów. Jeśli dziecko ma trudności w relacjach rówieśniczych, nauczyciele zgłaszają zaniepokojenie codziennym funkcjonowaniem ucznia lub przedszkolaka, dziecko prezentuje niepokojące objawy w zakresie rozwoju emocjonalnego, społecznego lub poznawczego zapraszamy do naszego Ośrodka w celu przeprowadzenia pełnej diagnozy we współpracy z lekarzem psychiatrą.

Diagnoza psychologiczno pedagogiczna trudności szkolnych

Przeprowadzenie takiej diagnozy ma na celu wyjaśnienie przyczyn trudności w uczeniu się lub zachowaniu, zbadanie deficytów poznawczych dziecka oraz jego mocnych stron. Badanie przeprowadzane jest z psychologiem i pedagogiem i kończy się wydaniem opinii na temat funkcjonowania poznawczego dziecka wraz ze wskazówkami do pracy w domu i w szkole.

Diagnoza małego dziecka

Celem jest wykrywanie wczesnych symptomów zaburzeń w rozwoju społeczno – komunikacyjnym u małych dzieci (0-3 roku życia). W obszarze diagnozy małego dziecka znajduje się zbieranie informacji koniecznych w procesie diagnozowania w kierunku ASD, co jest dokonywane poprzez:

  • wywiad z rodzicami (bez udziału dziecka)
  • obserwacje dziecka podczas zabawy z głównymi opiekunami oraz w kontakcie z psychologiem
  • ocenę poziomu rozwoju w poszczególnych sferach
  • obserwacje w placówce, np. żłobek, przedszkole (jeśli dziecko do takiej uczęszcza).

W procesie diagnostycznym małego dziecka bardzo ważna jest bezpośrednia obserwacja dziecka w kontakcie z głównymi opiekunami i w warunkach zbliżonych do tych, w którym zwykle dziecko spędza czas. Na funkcjonowanie dziecka bardzo duży wpływ mają jego związki emocjonalne oraz właściwości otoczenia, w którym spędza czas. Proponowane podejście do procesu diagnostycznego małego dziecka ma umożliwić ocenę, która daje jak najbardziej pełny obraz umiejętności, trudności oraz przebieg rozwoju oraz zmian funkcjonowania dziecka.

Działania w ramach diagnozy małego dziecka są skierowane do rodziców i opiekunów dzieci, które przejawiają wszelkie niepokojące sygnały w swoim funkcjonowaniu oraz dzieci z grupy ryzyka ASD:

  • dzieci mające bliskich krewnych z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego lub innych zaburzeń neurorozwojowych
  • dzieci z opóźnionym rozwojem sensomotorycznym
  • dzieci z obciążonym wywiadem z okresu płodowego i okołoporodowego
  • dzieci urodzone przedwcześnie (wcześniaki).

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro