konsultacje

Konsultacje/konsultacje online

Jeżeli Państwa dziecko sprawia trudności wychowawcze, jego funkcjonowanie budzi Państwa zaniepokojenie, otrzymało właśnie diagnozę, która brzmi obco lub budzi niepokój, proponujemy indywidualne konsultacje. Pomogą one lepiej zrozumieć problemy dziecka i podpowiedzą rodzicom, jak radzić sobie z problemem.

    Na konsultacje zapraszamy rodziców dzieci:
  • z diagnozą lub podejrzeniem ADHD, zespołu Aspergera
  • przejawiających trudne zachowania,
  • mających trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi
  • z trudnościami z wyrażaniu emocji
  • po przeżytej traumie
  • z rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz przebywające w pieczy zastępczej.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia