Oferta

Jaspik proponuje zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, warsztaty dla rodziców. Wychodzimy z założenia, że podstawą pracy z dzieckiem jest edukacja jego rodziców jak radzić sobie z dzieckiem, poznanie metod pracy z nim, a wspólna, jednolita praca terapeutów, rodziców i szkoły daje najlepsze efekty. Oczekiwanym efektem terapii jest zmiana funkcjonowania dziecka. Aby umiejętności zdobyte podczas zajęć mogły zostać przeniesione na grunt domowy lub szkolny często konieczne jest wprowadzenie również pewnych zmian w środowisku w którym dziecko przebywa najczęściej. Efektywna praca z dzieckiem możliwa jest tylko wtedy, gdy zaangażowane zostanie również jego najbliższe otoczenie (rodzice/ opiekunowie). Dlatego zapraszamy na konsultacje dla rodziców.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia