Obserwacja w placówce

Obserwacja w placówce

Czasem trudności dziecka w placówce do której uczęszcza bardzo zaburzają jego funkcjonowanie, powodują, że dziecko traci kolegów i popada w coraz większe kłopoty, spada jego samoocena. Często trudności te wynikają z deficytów dziecka, ale również zdarza się, że wpływ na to ma środowisko, w którym dziecko przebywa. Celem obserwacji funkcjonowania dziecka w szkole lub przedszkolu jest:

Na czas obserwacji składają się: obserwacja funkcjonowania dziecka, zebranie informacji od wszystkich osób pracujących z dzieckiem na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko.

Nasi Partnerzy:

savant Szkoła terapi karmienia Logop Keja-Med Centrum Euro Joanna Głębocka Psychoterapia